Žodžių statistika

Viso tekstyno žodžių formų sk.

208,434,743

Tekstyno dalis Žodžių formų sk. Proc.
Grožinė literatūra 21,196,089 10.17%
Negrožinė literatūra 27,022,058 12.96%
Publicistika 93,194,560 44.71%
Administracinė literatūra 15,506,670 7.44%
Sakytinė kalba 715,176 0.34%